• 19. april - Gjeteren som går foran
  • Påskenattsgudstjenesten i Nannestad kirke
  • Skattejakt i Holter og Bjørke kirke
  • TÅRNAGENTHELG for menighetenes 8-åringer
  • Nytt BABYSANG- kurs starter snart
  • Konfirmanter i kirken
  • ALLEHELGENSDAG
  • Velkommen til babysang
  • Bryllupskonsert i Nannestad kirke
  • Dåp

Nyheter

Velkommen til BRYLLUPSkonsert i Holter kirke

   Les mer...

Velkommen til skolestartgudstjeneste i Stensgård kirke

   Les mer...

Pakistansk / hebraisk / gassisk kirkekonsert i Stensgård

   Les mer...

Høytidsgudstjenester i påsken

   Les mer...

Påskenattsgudstjenesten i Nannestad kirke

   Les mer...

Torinokledet

   Les mer...

Русская Православная Церковь

   Les mer...

Vi gratulerer

   Les mer...

Flere nyheter